Từ 1-9, chủ xe kinh doanh vận tải bằng ô tô cần biết quyền lợi này

LO)- Nghị định 47/2022, bãi bỏ các quy định liên quan tới hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Từ 1-9, Nghị định 47/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô) có hiệu lực. Đáng chú ý, Nghị định này bãi bỏ các quy định liên quan tới hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Từ 1-9, chủ xe kinh doanh vận tải bằng ô tô cần biết quyền lợi này - 1

 

Từ 1-9, bãi bỏ các quy định liên quan tới hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ảnh: TN

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 47/2022 quy định rằng: Bãi bỏ khoản 8 và khoản 9 Điều 19 Nghị định số 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Khoản 8, khoản 9 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định:

“8. Đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng, nếu đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 của Nghị định này và phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng.

9. Trong thời gian đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải và các loại phù hiệu, biển hiệu đối với loại hình kinh doanh đã bị tước quyền sử dụng”.

Theo đó, từ ngày 1-9 sẽ bãi bỏ các quy định liên quan tới hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cách viết mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 10/2020 hướng dẫn cách viết mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cụ thể như sau:

Kích thước, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc:

– Giấy phép kinh doanh vận tải được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.

– Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ: Dòng “GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ” in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa, cỡ chữ từ 14 -18, màu đỏ đậm; Các dòng chữ khác in phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14-16, màu xanh đen.

– Các loại hình ghi trên Giấy phép: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container; kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô.

Nguồn: https://plo.vn/tu-1-9-chu-xe-kinh-doanh-van-tai-bang-o-to-can-biet-quyen-loi-nay-post696328.html

Trả lời

0